banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Tuyển sinh khóa học chứng chỉ nghiệp vụ Xoa bóp bấm huyệt- Vật lý trị liệu

                                                          


THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ
           XOA BÓP BẤM HUYỆT- VẬT LÝ TRỊ LIỆU

- Học phí thấp
- Chứng chỉ có giá trị toàn quốc
- Học và thi lấy chứng chỉ nhanh
- Tuyển sinh liên tục
Hồ sơ gồm có:
1. 02 Căn cước công dân
2. 03 ảnh 3 x4 
Liên hệ tư vấn zalo: 038 3 214 600 (Thầy Thạch)